Müzeler Haftası ile İlgili Şiirler

tarafından
42
Müzeler Haftası ile İlgili Şiirler

Müzeler Haftası kapsamında yazdığımız birbirinden güzel şiirleri okuyarak kendi şiirlerinizi bize gönderebilirsiniz. Binlerce yıllık eşya ve araç gereçleri muhafaza eden tüm müzelerimizin gezilip görülmesi gerekir. Ayrıca kapalı mekanda olmayıp, topraklarımızın zenginliğini gösteren diğer tüm tarihi yapı ve heykeller korunmalıdır.

Müzeler Haftası ile İlgili Şiirler

4 Kıtalık Şiirler

MÜZELER


  Tarihimiz korunsun
Dünyaya duyurulsun
Tarihi merak eden
Müzelere buyursun

Müzeler bilgi evi
Canlı tarih bir nevi
Korursak tarihimizi
Oluruz dünya devi

Şanlı atalarımız
Ne silahlar kullanmış
Müzelerde eserler
Ne de çok yıllanmış

Hepsi birer antika
Mirastır bize kalan
Ne Asya ne Afrika
Olmasın bizden çalan

MÜZELER

 
Bütün güzellikleri
Sergiler hep müzeler
Eski özellikleri
Gösterir hep müzeler
 
Eskiden haber verir
Antikaları bulur
Toprak altından alır
Gösterir hep müzeler
 
Sanki tarih yuvası
Eski insan dünyası
Eşyaların hası
Gösterir hep müzeler
 
Heykel, para, antika
Görünce sen bak farka
Taşınmaz eve barka
Korur hep müzeler

MÜZELER HAFTASI

   Ülkemizde kutlanmakta olan belirli günler ve haftalar içerisinde Müzeler Haftası da yer alır. Bu önemli günün kutlanma tarihi ise 18 Mayıs ve 20 Mayıs tarihleri arasındadır. Müzelerin kuruluş amacına yönelik etkinliklerin ve önemini anlatan paylaşımların yapılması için kutlanan bu hafta tüm ülkenin bilincinde olması gereken bir zaman dilimidir.

   Müzelerin kuruluş amacı, ülkemiz açısından değerli olan varlıkları korumak, onları himaye altına almak, sahip çıkmak ve yeni nesillere aktarmak içindir. Müzeler de sadece tarihi önem taşıyan objeler bulunmaz, ülke açısından önemli olan sanatkarların, siyasetçilerin ve bir çok önem taşıyan kişilerin de adına müze açılabilir. Ya da yine ülke için önem arz eden olayların gelecek nesiller tarafından öğrenim kolaylığı sağlaması adına da müzeler yaptırılabilir. Sakarya’da bulunan deprem müzesi buna örnek verilebilir. 1999 Ağustos Depremini çok şiddetli yaşayan Sakarya Halkının üzerinde deprem o kadar çok tesir etmiştir ki , adına bir müze yapılması uygun görülmüştür. Müzenin amacı o anın hissiyatını belirtmek olduğundan müzedeki sütunlar yamuktur ve depremin şiddeti ile sallanan bir oda inşa edilmiştir. Bu odada bir kaç saniye oturan insan 1999 depreminin Sakarya’da gerçekleştiği andaki şiddete, seslere ve sallantıya maruz kalacak ve o gün ki depremzedeleri çok daha iyi anlayacaktır. Yine müzeler adına önemli olan bir başka müze ise İstanbul Burgazada’daki Sait Faik Abasıyanık’ın evinin sonradan müzeye dönüştürülmesi ile oluşturulan yerdir. Burası Yazar Sait Faik’in yaşamını, eşyalarını, yazdığı eserden örnekleri ve yaşamından kareleri ziyaretçilerine sunmaktadır. Oraya giden insanlar Sait Faik’i daha yakından tanıyacak ve onun hakkında öğrendikleri daha kalıcı olacaktır.

   İşte bu gibi örnekler müzelerimizin ehemmiyetini gözler önüne sermektedir. Bu sebepten dolayı müzeler haftası kutlanmalı ve önemini gösteren etkinliklerde bulunulmalıdır.