Vergi Haftası ile İlgili Şiirler

tarafından
20
Vergi Haftası ile İlgili Şiirler

Vergi vermek her Türk vatandaşının en temel sorumluluklarından bir tanesidir. Devlet, ancak bizlerden topladığı vergilerle bize hizmet edebilir. Hem vergi vermeyip hem de devletten hizmet beklemek mantıksızdır. Bu yüzden herkes kazandığı miktarınca vergi vermeli, devletimize yardım etmelidir.

Vergi Haftası ile İlgili Şiirler

4 Kıtalık Şiirler

VERGİMİZİ VERELİM

Ülkemizi sevelim
Vergimizi verelim
Kazandıklarımızdan
Devlete ödeyelim

Vergi vermek görevdir
Vatandaşa ödevdir
Kazanan vergi öder
Bu her zaman böyledir

Herkes vergi verecek
Hizmet olup dönecek
Ülke vatandaşları
Bunu böyle bilecek

Vergi kaçırma sakın
Kaçırsan ceza yakın
Milletini de düşün
Cehennemi var Hakk’ın

VERGİ

Hizmetler nasıl gelir
Bizler vermezsek vergi
Hazinemiz de erir
Bizler vermezsek vergi

Vergi yurt kalkınması
Öder vatandaşın hası
Sonra tutarız yası
Bizler vermezsek vergi

Bu köprüler ve yollar
Barajlar nasıl dolar
Devlet hesabını sorar
Bizler vermezsek vergi

Vergi döner hizmetle
Vermeliyiz elbette
Hiç güç kalmaz devlette
Bizler vermezsek vergi

VERGİ HAFTASI

   Kamuda yer alan hizmetlerin karşılanması amacı ile ülkenin vatandaşlarından ve kuruluşlardan kanun yolu ile toplanan paranın adı vergidir. Ülkemizde vergi haftası Şubat ayının son haftasında kutlanmaktadır. Devlet ve kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerinin finansmanını karşılaması gerekmektedir bu sebep ile yükümlü olan her kişiden zorunlu olarak temin edilen vergi, anayasamızda kanun olarak yer alır ve herkesin ödeme gücüne göre ödeme yükümlülüğü mevcuttur. Verginin kıymeti ise oldukça ehemmiyetlidir. Bu haftanın kutlanması demek , süsler ve balonlar ile kutlamaktan ziyade bir bilinç oluşturmak ve farkındalık yaratmaktır. Vergi haftasını toplumdaki herkesin benimsemesi ve vergiyi bir zorunluluktan ziyade gönüllü olarak ödeme alışkanlığının kazandırılması çok mühim bir şeydir.

        Vergi kelimesine tabi olan iki taraf mevcuttur .Vergiyi veren bir kişi gibi alacak olan da vardır, alacak olan kişi vergilendirme yetisine sahip olan devlettir. Bu yetki bazen devlet tarafından bazı kamu kuruluşlarına da  verilebilir fakat vergilendirme yetkisi devlet tarafından başka bir kuruluşa verilse dahi alacak olan yani paranın ulaştığı ve kullanıldığı kısım yine devlettir. Mal ve  hizmet üzerinden alınan vergilere örnek verecek olursak ; katma değer vergisi, gümrük vergisi, özel iletişim vergisi, harçlar, damga vergisi ve belediye vergileri örnek verilebilir. Servet üzerinden alımı yapılan vergilere ; motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi örnek verilebilir. Gelir üzerinden alınan vergilere ise ; kurumlar vergisi ve gelir vergisi örnek teşkil eder.

      Vatandan her vatandaş aynı derecede sorumludur bu yüzden herkesin vatanına hassasiyet göstermesi ve yükümlü olduğu şeyleri yerine getirmesi gerekmektedir. Devletin bizlere sunduğu hizmetlerden yararlanan birey veya aileler olarak her birimizin devlete olan borcunu yükümlü olduğu miktar kadar devlete ödemesi gerekmektedir.